Απαντάμε :

  Τεκμηρίωση

 1. Απόψεις του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας /ΤΚΜ επί της ΜΠΕ του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» Α.Ε.

  ΤΕΕ
  Κεντρικής Μακεδονίας

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επί 20 και πλέον έτη παρακολουθεί και μελετά το ζήτημα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη βόρεια Χαλκιδική. Στο πλαίσιο αυτής της μακράς πορείας, τον Οκτώβριο του 2004 και με αφορμή τη συζήτηση στο ...

 2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου

  Α.Π.Θ.
  Πρυτανικό Συμβούλιο

  Σε μία εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης η οικονομική ανάπτυξη που στηρίζεται στην αξιοποίηση των φυσικών αποθεμάτων ασφαλώς και είναι, για ένα κράτος που βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας, θέμα υψίστης προτεραιότητας. Με δεδομένη όμως ...

 3. "Εισήγηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ"

  Α.Π.Θ.
  Συμβούλιο Περιβάλλοντος

  Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. έλαβε επιστολή κατοίκων της Ιερισσού,που του ζητούσαν να εκφράσει άποψη για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», που αφορούσε στην επέκταση της μεταλλευτικής της δραστηριότητας στη Β. Χαλκιδική. Λόγω της σοβαρότητας ...

 4. Πόρισμα επιτροπής μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού

  Α.Π.Θ.
  Γεωπονική Σχολή

  Η Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με αριθμό 692/22-6-2012, μετά από αίτηση του Συντονιστικού Οργάνου των Φορέων της Ιερισσού και των πέριξ, εξουσιοδότησε Επιτροπή ειδικών, από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής, να αποφανθεί για ...

 5. Μελέτη για τις επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν της Βόρειας και Ανατολικής Χαλκιδικής από την προοπτική λειτουργίας μεταλλευτικών δραστηριοτήτων χρυσού

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
  Tμήμα
  Tουριστικών Επιχειρήσεων

  Ο τουρισμός με τη σύγχρονη του μορφή αποτελεί ένα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, η ανάπτυξη του οποίου μετά το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου έχει προσελκύσει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τόσο των αναπτυγμένων χωρών, όσο και των αναπτυσσομένων. Οι λόγοι είναι κατανοητοί...