Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

    - 25/01/2016 Δήμος Καλαμαριάς, Θέατρο οδού ΧΗΛΗΣ
    - 04/03/2016 Δήμος Θεσσαλονίκης Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας